drie tienermeiden in een kantine
Terug naar overzicht

Levens
vaardigheden

Om zo zelfstandig mogelijk je leven te leven en aan de samenleving deel te nemen, heb je een breed scala aan vaardigheden nodig. Door jongeren te coachen in het ontwikkelen van levensvaardigheden, leren zij hoe met uitdagingen en onzekerheden om te gaan.

Doelstelling

Jongeren die voldoende levensvaardigheden hebben om zich naar vermogen staande te houden in de maatschappij.

Onder levensvaardigheden worden de volgende thema’s verstaan:

  1. Wie ben ik?
  2. Gezond denken en gezond zijn.
  3. Hoe zorg ik voor mezelf?
  4. Hoe ga ik met anderen om?
  5. Eerlijk tegenover mezelf en anderen.
  6. Jezelf blijven ontwikkelen.

Door antwoorden op deze thema’s met leeftijdsgenoten te ontdekken, in verschillende situaties (zoals thuis, op school of op de sportclub) worden de jongeren volop betrokken bij de Steenwijkerlandse samenleving.

 

peuter met duim omhoog

Levensvaardigheden-lessen gaan over de groene en rode cirkel. We proberen meer positief te zijn, om meer in de groene cirkel te blijven. Het gaat over omgaan met je woede, omgaan met jezelf en anderen

Asfati Muzig

Hier gaan wij voor

Kinderen ontwikkelen al vanaf een jonge leeftijd levensvaardigheden. In Steenwijkerland start het project met aandacht voor kinderen van 12+. Binnen de thema’s ontwerpen we een programma dat aansluit bij de ontwikkeling van jongeren. We zien mogelijkheden om dit programma te verbreden zodat kinderen al jong actief aan de slag kunnen met de ontwikkeling van levensvaardigheden.

Jongeren hebben voldoende levensvaardigheden om zich naar vermogen staande te houden in de maatschappij. Jongeren kunnen elkaar helpen en aanspreken. Met het vergroten van ontwikkelkansen van jongeren, wordt ingezet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het verminderen van specialistische zorg.  Tot slot hebben professionals en ouders/verzorgers in Steenwijkerland dezelfde beelden rondom de zes thema’s levensvaardigheden en spreken hierdoor dezelfde taal.

Ben je nieuwsgierig, wil je meedenken of meedoen in Steenwijkerland met het vergroten van Levensvaardigheden? Wordt dan lid van de werkgroep levensvaardigheden op het platform.

NAAR HET PLATFORM

tiener met docent

Themaweek gezonde keuzes

Op het Pro/VSO wordt een themaweek georganiseerd met als onderwerp Gezonde Keuzes – Lichaam & Voeding. Professionals en ouders geven workshops aan jongeren vanuit de gedachte: door positief te denken en te doen, voel je je positief over jezelf. Er is altijd een positieve manier om iets te doen. Op die manier ontstaat er verbinding en wordt er vooral geleerd met en van elkaar.

Voorlichtingsfilm sexting

Jongeren, onderwijs en cultuur maken samen een voorlichtingsfilmpje over sexting. De jongeren schrijven zelf het script waarin beschreven wordt wat een gewenste en ongewenste afloop is. En zij zijn zelf de acteurs en figuranten. Ter voorbereiding krijgen de jongeren acteerlessen waarin zij bewust worden van hun eigen lichaam en hoe zij (nog) verbaal overkomen. Het voorlichtingsfilmpje is door alle organisaties die aan Samen voor Ryan verbonden zijn te gebruiken.

Symposia levensvaardigheden

Er worden verschillende symposia georganiseerd rondom de zes thema’s levensvaardigheden, voor professionals en ouders. Daar is een praktijkopdracht aan gekoppeld, waar je ook direct zelf (thuis of in het werk) mee aan de slag kunt.

Bekijk ook deze projecten

Meedoen met Samen voor Ryan?

Wij hebben een online platform voor professionals werkzaam bij één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Samen voor Ryan. In besloten groepen kunnen wij elkaar ontmoeten. Je kan meedoen door je te registreren en deel te nemen aan het Channel Samen voor Ryan.

Ga naar het platform